اخبار

قانون کار
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قانون کار فایل pdf را مطالعه کنید ...
قانون امور گمرکی
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قانون امور گمرکی فایل pdf را مطالعه کنید ...

آمار و اطلاعات

لیست شرکت های هیدروکربنی سال 1401
برای کسب اطلاعات بیشتر  در رابطه با لیست شرکت های هیدروکربنی فایل pdf را ...

جدیدترین مطالب

اصلاحیه دوم مورخ 1401/06/21 دستوالعمل بهبود فرآیند صادرات

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اصلاحیه دوم مورخ 1401/06/21 دستوالعمل بهبود فرآیند صادرات فایل ...

ایین نامه اجرایی جزء (1) بنده (ز) تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال 1401 کل کشور(تصویب نامه هیئت وزیران)

جهت دانلود و مطالعه متن کامل ایین نامه اجرایی جزء (1) بنده (ز) تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال ...

ابلاغیه کد های عمومی نفت سفید

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ابلاغیه کد های عمومی نفت سفید مورخ 1397/05/09 فایل pdf را مطالعه ...

ایین نامه اجرایی تبصر (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

برای کسب اطلاعات بیشتر  در رابطه با  ایین نامه اجرایی تبصر (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با ...

نرخ ارز نیمایی

ارز

خرید(حواله)

فروش (حواله)

قیمت زنده

قیمت زنده 

دلار آمریکا

282,435

285,000

پوند انگلیس 

340.712

343,807

یوان چین 

41,539

41,817

یورو

301,270

304,007

 

 

ویژه های هفته

قانون کار
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قانون کار فایل pdf را مطالعه کنید ...
قانون امور گمرکی
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قانون امور گمرکی فایل pdf را مطالعه کنید ...